ออกแบบเมือง

ชุมชนตลาดริมน้ำ

ที่ตั้ง
ตำบลท่าราบ
อำเภอเมือง
จ.เพชรบุรี

    ตลาดสด (ริมน้ำ) เป็นพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นตลาดสดแห่งแรกของเพชรบุรี ซอยตลาดริมน้ำเกิดขึ้นมาควบคู่กับตลาด ในสมัยก่อนการค้าขายในย่านตลาดริมน้ำมีความคึกคักเป็นอย่างมาก ผู้คนจากเมืองเพชรบุรีและพื้นที่ข้างเคียงต่างต้องเข้ามาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดแห่งนี้ ปัจจุบันความเจริญของย่านเศรษฐกิจที่ขยายตัวออกไปชานเมือง ทำให้การค้าขายซบเซาลง เหลือเพียงตลาดเช้า และร้านค้าดังเดิมไม่กี่ร้านที่ยังคงเปิดกิจการอยู่โดยไร้คนสืบทอด

    ด้วยความต้องการของชุมชนที่อยากจะฟื้นวิถีชาวตลาดขึ้นมาอีกครั้ง นำมาสู่แนวคิดการออกแบบซอยตลาดริมน้ำให้ดึงดูผู้คนให้เข้ามาเดินเที่ยว จับจ่ายใช้สอยอีกครั้งจึงเกิดขึ้น และยังส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนซอยตลาดริมน้ำอีกด้วย

    พวกเราจะใช้กระบวนการทำงานกับเหล่าพ่อค้า แม่ค้าอย่างไรเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมๆ เพื่อฟื้นตลาดเก่า ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะของคนในย่านและเมือง

ไทม์ไลน์

2555

– เวทีประชาคม

– เวทีตลาด 1

2556

– เพชรบุรีดีจัง 56

– ชมตลาดย่านเก่า ถนนเล่าวัฒนธรรม

2557

– ตรอกนี้มีเรื่องเล่า

– เวทีตลาด 2

2563

– งบปรับปรุงซอยตลาดริมน้ำ

กิจกรรม + เครื่องมือที่สำคัญ

PHOTO MODEL

ปรับปรุงทางเข้า แก้ไขบันไดเดิมที่สูงชัน ให้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย

    เป็นการจำลองสภาพอาคาร และย่าน ผ่านรูปถ่ายสถานที่จริง นำมาลงในผังที่มีสัดส่วน ทำให้เกิดเป็นหุ่นจำลอง 3 มิติ ซึ๋งถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ชุมชนเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ของบ้านเรือนตนเอง ระบุปัญหา และศักยภาพต่างๆ ได้ตรงจุด เมื่อชุมชนสามารถเข้าใจกายภาพของตนเองได้แล้ว จึงทำให้กระบวนการพูดคุยในเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องง่าย และมีประสิทธิภาพ

    จากการใช้ Photo Model ในครั้งนี้ทำให้พวกเรานำเครื่องมือนี้ไปปรับใช้ในการทำงานกับชุมชนอื่นๆ ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาก และเป็นที่ชื่นชอบของคนในชุมชน

ตรอกนี้มีเรื่องเล่า

ปรับปรุงทางเข้า แก้ไขบันไดเดิมที่สูงชัน ให้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย

    แทนที่พวกเราจะลงไปเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ทีละหลัง พวกเราชวนคนซอยตลาดริมน้ำมานั่งเล่าเรื่องผ่านภาพเก่าในชุมชน โดยเลือกพื้นที่ลานท่าน้ำเล็กในชุมชน พวกเราให้ลุงๆป้า เตรียมอาหาร และพวกเราเตรียมกระบวนการ โดยเริ่มให้ แต่ละคนเล่าภาพของตนเอง และให้เพื่อนๆบ้านช่วยกัน เติมเรื่องราว ส่วนพวกเราก็ทำหน้าที่จดบันทึก และชวนคุยจนครบทุกภาพ บรรยากาศวันนั้นชาวซอยตลาด ยังทำอาหารมาเลี้ยงพวกเราด้วย เต็มอิ่มทั้งรื่องราว และอิ่มท้องกันทุกคน

    กิจกรรมเล่าผ่านภาพเก่าจะทำให้เราเห็นภาพการพัฒนา ในพื้นที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังเห็นวิถีชีวิตของคน ซอยตลาดริมน้ำ ทำให้พวกเราเข้าใจความเป็นซอยตลาดริมน้ำ ได้มากขึ้น สิ่งนี้เป็นข้อมูลสำคัญในกระบวนการออกแบบในครั้งนี้

ปรับปรุงสถานที่สำคัญในชุมชน

ซอยตลาดริมน้ำ

ปรับปรุงทางเข้า แก้ไขบันไดเดิมที่สูงชัน ให้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย

ปรับปรุงทางเข้า แก้ไขบันไดเดิมที่สูงชัน ให้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย

ปรับปรุงทางเข้า แก้ไขบันไดเดิมที่สูงชัน ให้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย

ปรับปรุงทางเข้า แก้ไขบันไดเดิมที่สูงชัน ให้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย

    ตรอกตลาดริมน้ำที่อยู่คู่เมืองเพชรบุรีมาตั้งแต่สมัยก่อน ห้องแถวที่เคยคึกคักกลับเงียบเหงา ร้านค้าดั้งเดิมเหลือ อยู่เพียงไม่กี่ร้าน สภาพทางเดินเป็นคอนกรีตปะ ด้วยยางมะตอย ปุ ๆปะ กว่า 30 ปีที่ซอยตลาดริมน้ำ ไม่ได้รับการซ่อมแซม

    การออกแบบเน้นการปรับปรุงทางเดินให้ ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม โดยมี Street Art เล่าเรื่อง ที่สื่อถึงวิถีชีวิตคนตลาด ทำให้ซอยตลาดริมน้ำ น่าเดินทั้งในชีวิตประจำวัน และการท่องเที่ยว

    กว่า 8 ปี ซอยตลาดริมน้ำได้รับงบประมาณปรับปรุง ซอยเล็ก ๆริมน้ำกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

แกลเลอรี่

ดูทั้งหมด

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

ชุมชน

ชุมชนซอยตลาดริมน้ำ​
ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
(ตลาดริมน้ำเพชรบุรี)​
เจ้อร​
พี่อาร์ต​
เจ้แหม่ม​
เจ้เกียง
เจ้เกี้ยะ​
ป้านงค์​
เจ้เมย์​
เฮียแมว​
พี่ๆน้องๆลุงๆป้าๆ ชาวตลาดริมน้ำ

ท้องถิ่น

เทศบาลเมืองเพชรบุรี
   ยุทธ อังกินันท์ นายกเทศมนตรี​บ้านแหลม
   พลยุทธ อังกินันท์ รองนายกฯ​
   กองช่าง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี​
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเพชรบุรี

ภาครัฐ

กระทรวงวัฒนธรรม​
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ถนนคลองกระแชง

ตลาดริมน้ำ

วัดเกาะ

วัดแก่นเหล็ก

ขั้นตอนการทำงาน

ถนนคลองกระแชง

ตลาดริมน้ำ

วัดเกาะ

วัดแก่นเหล็ก

ขั้นตอนการทำงาน