ออกแบบเมือง

ชุมชนวัดเกาะ

ที่ตั้ง
ตำบลท่าราบ
อำเภอเมือง
จ.เพชรบุรี

    ย่านวัดเกาะอยู่ติดแม่น้ำเพชรบุรี และคลองวัดเกาะเดิม ในสมัยก่อนเคยเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำหลัก มีเรือนสินค้าเข้ามาจอดอยู่เรียงราย ในส่วนด้านถนนย่านหัวถนนวัดเกาะมีการค้าขาย ข้าว น้ำตาล เป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้กับคนย่านวัดเกาะ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มช่างที่มีความสามารถ เช่น ช่างทำทอง ช่างแกะสลักงานไม้ ช่างทำเมรุลอย เป็นต้น

    ความเจริญที่เข้ามาในพื้นที่ทำให้ย่านวัดเกาะซบเซาลง เหลือเพียงบ้านไม้เก่า บ้านโบราณที่เหลืออยู่ หน้าบ้านที่เคยเปิดต้อนรับผู้คน ปิดลงเรื่อยๆ ร้านค้าและอาคารสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ จึงเกิดแนวทางการขยายผลในการทำงานจากพื้นที่ชุมชนถนนคลองกระแชง และตลาดริมน้ำ ในการที่จะเชื่อมโยงการฟื้นฟูให้พื้นที่วัดเกาะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในครั้งนี้

    สุดท้ายแม้การพัฒนาในครั้งนี้ไม่สามารถทำให้เกิดรูปธรรมของแนวทางการพัฒนาพื้นที่แต่ระหว่างกระบวนการทำงาน เกิดกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมถนนคนเดิน กิจกรรมเดินท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นผลให้ชุมชนวัดเกาะเข้าเป็นหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์

ไทม์ไลน์

2555

– เวทีประชาคม

2556

– เวทีวัดเกาะ 1 (6 ธ.ค. 56)

2557

– เวทีวัดเกาะ 2 (31 มี.ค. 57)

– ถนนคนเดินวัดเกาะ (5 ก.ย. 57)

– เวทีวัดเกาะ 3 (14 ต.ค. 57)

2558

– เดินชุมชน (2 พ.ค. 58)

2560 / 2561

– ร่วมกลุ่มวิสาหกิจฯ (16 ก.ย. 60)

– งบท่องเที่ยว 3 ชุมชน (ก.ค 61)

กิจกรรมที่สำคัญ

ถนนคนเดินวัดเกาะ

    เป็นกิจกรรมที่คนในชุมชนอยากทดลองจัดถนนคนเดิน หลังจากเห็นตัวอย่างจากงานเพชรบุรีดีจัง และเห็นตัวอย่างการจัดงานเองของชุมชนคลองกระแชง และตลาดริมน้ำ โดยกิจกรรมในครั้งนี้บ้านเก่าย่านหัวถนนวัดเกาะตอบรับ และเปิดบ้านกันทุกหลัง ครั้งนี้พวกเราได้เอากิจกรรมเยาวชนเด็กเพชรอ่านเมืองปี 3 ที่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาย่าน เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้ด้วย

    งานครั้งนี้ทำให้นักท่องเที่ยวและคนเพชรบุรีได้เห็นของดีย่านวัดเกาะ สิ่งเหล่านี้ทำให้คนวัดเกาะเกิดความภาคภูมิใจใน อาหาร บ้านเก่าและของดีที่มีอยู่ในบ้านตนเอง กระตุ้นในอยากอนุรักษ์ และสืบสานต่อไป

เดินท่องเที่ยวชุมชนวัดเกาะ

    กิจกรรมที่ชวนคนในและนอกเพชรบุรี เข้ามาทำความรู้จักชุมชนวัดเกาะ ผ่านการเดินท่องเที่ยว มีลูกหลานคนในชุมชนเป็นไกด์อาสา พาไปดูวัดเกาะ บ้านเก่า บ้านทำทอง และขนมหวานย่านวัดเกาะ ถือเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัว และเห็นความเป็นไปได้ของการฟื้นฟูชุมชนด้วยการท่องเที่ยว

    กิจกรรมนี้ถูกบรรจุเข้าเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์ และได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

แกลเลอรี่

ดูทั้งหมด

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

ชุมชน

ชุมชนวัดเกาะ​​
วัดเกาะ​
ป้าแก้ว​
ลุงอ๊อด​
จ่าตุ๊​
อ.ณัฐ​
อ.แสนประเสริฐ​
บ้านเก่าและร้านค้าย่านหัวถนนวัดเกาะ

ท้องถิ่น

เทศบาลเมืองเพชรบุรี
   ยุทธ อังกินันท์ นายกเทศมนตรี​บ้านแหลม
   พลยุทธ อังกินันท์ รองนายกฯ​
   กองช่าง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี​
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเพชรบุรี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

ภาครัฐ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ถนนคลองกระแชง

ตลาดริมน้ำ

วัดเกาะ

วัดแก่นเหล็ก

ขั้นตอนการทำงาน

ถนนคลองกระแชง

ตลาดริมน้ำ

วัดเกาะ

วัดแก่นเหล็ก

ขั้นตอนการทำงาน