รักเฒ่ากัน

การส่งเสริมกิจกรรม

เป็นกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงดี แต่ขาดการรวมกลุ่มเข้าสังคมหรือผู้สูงอายุที่ยังมีความต้องการทำกิจกรรมแต่ขาดพื้นที่ทำกิจกรรม โดยการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุของโครงการมีคุณสมบัติร่วมกันดังนี้
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุ และเปิดกว้างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การรำวง ทานอาหาร ออกกำลังกาย ทำบุญ การถ่ายทอดภูมิปัญญา เป็นต้น
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมให้ผู้สูงอายุกล้าคิด กล้าแสดงออก ทำให้ความเกิดความมั่นใจในตนเอง เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและสามารถจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้
เน้นความยั่งยืนโดยอาศัยต้นทุนที่ชุมชนมี เช่น การใช้พื้นภายในวัด การระดมทุนจากในชุมชน การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม

รำวงชี้บท ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง จ.นครสวรรค์

กิจกรรมมีดีที่ท่าพูด ชุมชนวัดท่าพูด จ.นครปฐม

รวมพล คนโต๊ะแช ชุมชนบ้านหัวหมอน จ.นครนายก

คนเฒ่าเล่าเรื่อง ชุมชนบ้านกลึง จ.นครราชสีมา

กิจกรรมสุขภาวะ บ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย 5 (หลังองค์พระ) จ.นครปฐม

แกลเลอรี่

ดูทั้งหมด