ลานกีฬา หัวหิน

สตูดิโอชุมชน X สสส.

หัวหิน เป็นที่ตั้งของพระราชวังไกลกังวลและเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยและในระดับโลก แต่มีพื้นที่สาธารณะสำหรับใช้ในการทำกิจกรรมพักผ่อนและออกกำลังกายของเมืองค่อนข้างน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวหัวหินเองและนักท่องเที่ยว ทางเทศบาลเมืองหัวหินจึงมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเมือง เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับใช้ในการพักผ่อน ออกกำลังกาย และรองรับการทำกิจกรรมต่างๆของประชาชนชาวหัวหินและนักท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาพื้นที่นี้จะสอดคล้องกับแนวคิด “หัวหินเมืองสร้างสุข” ของเทศบาลซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาเรื่องพื้นที่สุขภาวะในทุกๆมิติของเทศบาลเมืองหัวหิน

ความท้าทายคือการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเดิมและพื้นที่รกร้างทั้งหมด 3 แปลงให้เป็นพื้นที่สุขภาวะสร้างสุขแก่ชาวหัวหินและนักท่องเที่ยว รวมถึงการเชื่อมต่อพื้นที่ทั้ง 3 ส่วนที่ถูกถนนตัดผ่านเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มการใช้งานและพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองมากยิ่งขึ้น

ที่ตั้ง
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ขนาดพื้นที่
25 ไร่

เจ้าภาพหลัก
เทศบาลเมืองหัวหิน
หาดเจ้าสำราญ

งบประมาณ
ล้านบาท

ตำบล/หมู่บ้าน
ตำบลหัวหิน
28 หมู่บ้าน

อาชีพ
1.ค้าขาย
2.ธุรกิจท่องเที่ยว

ประชากร
40,875 คน

นักท่องเที่ยว
500 คน/วัน

ที่ตั้ง
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ขนาดพื้นที่
25 ไร่

เจ้าภาพหลัก
เทศบาลเมืองหัวหิน

งบประมาณ
ล้านบาท

ตำบล/หมู่บ้าน
ตำบลหัวหิน 28 หมู่บ้าน

อาชีพ
1.ค้าขาย
2.ธุรกิจท่องเที่ยว

ประชากร
40,875 คน

นักท่องเที่ยว
500 คน/วัน

กระบวนการออกแบบลานกีฬา

แผนภูมิสรุปความต้องการ
จากกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการออกแบบ

พักผ่อน 8%
ภูมิทัศน์ 20%
วัฒนธรรม 16%
ท่องเที่ยว 16%
เด็ก 16%
ออกกำลังกาย 24%

สัดส่วนการจัดสรรพื้นที่
จากความต้องการของชุมชน

ผังบริเวณ

“พัฒนาสวนเดิมให้เป็น สวนสร้างสุข
สุขกาย สุขภาพแข็งแรง สุขใจ เป็นบ้านของพ่อ”

แกลเลอรี่

ดูทั้งหมด

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

เทศบาลเมืองหัวหิน

• คุณนพพร วุฒิกุล
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
• คุณมนตรี ชูภู่
รองนายกเทศมนตรี
• คุณอติชาติ ชัยศรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
• ดร.ศิวัช บุญเกิด
รองปลัดเทศบาล
• คุณธีระพันธ์ จัดพล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชาวชุมชนเมืองหัวหิน

• ชมรมนาฏศิลป์
• ชมรมแบดมินตันหัวหิน
• ชมรมโยคะ
• กลุ่มวัยสดใส
• กลุ่มสตรี