สื่อสารคุณค่าเมืองเพชรบุรี

นิทรรศการ

นิทรรศการเยาวชน

    เป็นกิจกรรมสรุปความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมเยาวชน มีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนฝึกทักษะการสรุปความรู้ จัดทำสื่อ และสื่อสารให้กับคนอื่นๆ หรือสาธารณะ

นิทรรศการนำเสนอแบบ

    สื่อนิทรรศการที่มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนา ชุมชนที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับสาธารณะชน

    นิทรรศการจะนำเสนอเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ภาพกระบวนการ และแบบการพัฒนาที่เกิดขึ้น โดยใช้คำอธิบายที่สั้นๆเข้าใจง่าย การใช้รูปทัศนียภาพจำลอง การพัฒนาที่เห็นทั้งก่อนและหลัง

    สื่อในรูปแบบนี้ทำให้คนในและนอกชุมชนเข้าใจภาพรวม การทำงาน และยังเป็นสื่อสำคัญที่สร้างโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาอ่าน และผลักดันให้เกิดขึ้นจริง

หนังสั้น

หนังสั้นอ่านเมืองปี 2

    สื่อหนังสั้นเล่าเรื่องเมืองเกิดขึ้นในกิจกรรมเด็กเพชร อ่านเมือง ปี 2 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสื่อสารเรื่องการพัฒนาเมือง ผ่านหนังสั้นจากมุมมองของเยาวชน

    ขั้นตอนการทำงานเยาวชนได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ ด้านการทำหนังสั้น ทำให้มีทักษะการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ และในวันฉายหนัง เยาวชนยังได้เดินขบวนชักชวนคนในย่าน เข้ามารับชม

    หนังสั้นเยาวชนสามารถสื่อสารการพัฒนาเมือง ที่กระชับ เข้าใจง่าย เห็นภาพชัด สร้างความเข้าใจให้กับคนในย่าน ได้เป็นอย่างดี

หนังสั้นปั่นจักรยาน

    สื่อหนังสั้นจากกิจกรรม School Bike มีเป้าหมายให้ เยาวชนหันมาปั่นจักรยาน และทำสื่อนำเสนอกับสาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้คนเพชรบุรีหันมาใช้จักรยานมากขึ้น โดยวันสุดท้ายของกิจกรรมมีการฉายหนังสั้นจากเยาวชน ที่วัดใหญ่สุวรรณาราม และได้เชิญชุมชน ภาคส่วนต่างๆ เข้ารับชม

    การใช้หนังสั้นสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับการปั่นจักรยาน ทำให้ผู้ที่ได้รับชมเห็นมุมมองใหม่เกี่ยวกับการปั่นที่สะท้อน มาจากหนังสั้น เยาวชนเองก็ภาคภูมิใจกับการใช้จักรยาน และอยากใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

สื่อสิ่งพิมพ์

แผ่นพับของอร่อยเมืองเพชร

    แผนที่เล่าเรื่องเมืองเพชรผ่านอาหารอร่อย เกิดขึ้นหลัง จากการจัดกิจกรรมเด็กเพชรอ่านเมือง ทีมงานได้ข้อมูลที่สำคัญ และเห็นคุณค่าเรื่องราวของอาหารในย่านเมืองเก่า

    จึงอยากรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพิ่ม โดยการชวนกลุ่ม เยาวชนเข้าร่วมเก็บข้อมูลร้านอาหารเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมาย ที่จะสื่อสารคุณค่าใกล้ตัวคน เล่าผ่านมิติด้านอาหาร นำมาจัดทำเป็นแผ่นพับแผนที่อาหารอร่อย เพื่อให้คนทั่วไป และนักท่องเที่ยวได้อ่านและตามรอยแต่ละร้าน

    แผ่นพับของอร่อย ได้กระแสตอบรับที่ดีมาก มีการพิมพ์เป็น ฉบับภาษาอังกฤษ และยังต่อยอดเป็นแผ่นพับร้านโบราณ ย่านเก่า ถือเป็นสื่อชิ้นแรกทำให้เกิดกระแสความสนใจ ในการพัฒนาย่านเมืองเก่าในครั้งนี้

หนังสือครูพิน อินฟ้าแสง

    ครูพิน อินฟ้าแสง ช่างศิลปะเมืองเพชร ที่มีความสามารถ ในการสร้างงานศิลปะที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม งานแกะสลัก วรรณกรรม สลักหยวก และงานจัดดอกไม้ เป็นต้น

    งานศิลปะที่โดดเด่นของครูพิน อินฟ้าแสง ได้แก่งานประติมากรรมปูนปั้นที่ลอยเด่นออกจากผนัง หรืองานปูนปั้นที่เคลื่อนไหวได้ และการออกแบบลวดลาย ที่หลากหลายไม่ซ้ำแบบเดิม โดยมีผลงานฝากไว้ตามวัด ต่างๆในเมืองเพชรบุรี และในกรุงเทพมหานคร

    หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมผลงานครูพิน ที่เกิดขึ้น ในเมืองเพชรบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะสื่อสารผลงาน และสืบสานความรู้ให้กับเยาวชนและคนรุ่นหลัง หนังสือเล่มนี้ได้รับข้อมูลจากอาจารย์ดำรงพันธ์ อินฟ้าแสง และฝีมือการถ่ายภาพจากอาจารย์วิชิต แสงประทีป ช่างภาพอิสระเมืองเพชรบุรี

คู่มือถนนสายวัฒนธรรม

School Bike

แผนที่เดินเท้าเล่าเรื่องเมืองเพชรบุรี

สื่อออนไลน์

https://www.facebook.com/dekpetcharnmuang

https://www.facebook.com/019WatKaenLek