ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

กิจกรรมส่งเสริมการเดิน

กิจกรรมเดินท่องเที่ยวชุมชน

    กิจกรรมที่ให้คนในชุมชนเป็นไกด์ นำนักท่องเที่ยวจากภายนอก ทำความรู้จักชุมชนผ่านการเดิน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยใช้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นฐาน
ผลพลอยได้ของกิจกรรมนักท่องเที่ยวได้ทำความรู้จักชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับชุมชนในเส้นทางเดิน

    จากกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อทดลองในระยะแรก กลายเป็นหนึ่งในทริปเดินเที่ยวที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สร้างรายได้ให้กับชุมชน บ้านเก่า คนดูแลสถานที่

ถนนสายวัฒนธรรมคลองกระแชง

    จากแนวคิดถนนคนเดินจากเวทีประชาคม สู่ถนนสายวัฒนธรรมคลองกระแชง ที่เน้นเรื่องศิลปวัฒนธรรมมากกว่าการค้า

    ปี 2561 ได้รับงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกเดือน เป็นเวลา 1 ปี ได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
ปัจจุบันชุมชนยังมีการจัดงานขึ้นอีกหลายครั้ง โดยใช้โอกาสวันสำคัญตามเทศกาลต่างๆ

เพชรบุรีดีจัง

    มหกรรมทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับจังหวัด จัดขึ้นโดยกลุ่มลูกหว้า ร่วมกับภาคีเครือข่าย ปีละ 1 ครั้งตั้งแต่ปี 2555 เป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชน กลุ่มเครือข่ายต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่ ได้เข้ามาจัดกิจกรรมหรือการแสดงทางวัฒนธรรม

    พวกเราไม่พลาดที่จะชวนชุมชนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรม และถือเป็นโอกาสดีที่จะนำเสนอการทำงานที่ผ่านมา

    เพชรบุรีดีจังถือเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนรู้จักพวกเรามากขึ้น และเกิดการสร้างเครือข่ายอื่นๆในการทำงานในอนาคต

กิจกรรมส่งเสริมการปั่น

Night Bike

    ถ้ากลางวันอากาศร้อน แล้วกลางคืนล่ะปั่นจักรยานได้มั้ย จากคำถามนี้นำมาสู่กิจกรรม Night Bike ที่ชวนคนเพชรบุรีทุกช่วงวัยมาลองปั่นจักรยานในเมือง

    Night Bike มีเป้าหมายเพื่อจะกระตุ้นให้คนเพชรบุรีหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น โดยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อดึงดูดคนทุกช่วงวัย เช่น ปั่นชมวัด หรือปั่นกินอาหาร เป็นต้น

ปั่นจักรยานท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า

    ชวนนักปั่นจักรยาน มาปั่นชมเมือง ปั่นช้าๆ ชมบรรยากาศสองข้างทาง ผ่านตรอก ซอก ซอย และถนนเมืองเพชรบุรี

    กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวโดยจักรยานในย่านเมืองเก่า และกระตุ้นให้คนเพชรบุรีหันมาใช้จักรยานให้มากขึ้น

ทริปปั่นจักรยานท่องเที่ยวทางไกล

   จากกลุ่มนักปั่นจักรยานสายออกกำลังกายที่เรารู้จัก ชักชวนให้ลองปั่นไกลขึ้น เลขเป็นที่มาของทริปจักรยานทางไกลเชื่อมเมือง โดยมีการกำหนดเส้นทางและจุดแวะพักที่น่าสนใจ เมื่อแผนพร้อมพวกเราเปิดรับนักท่องเที่ยวจาก กทม. ชวนไปปั่นทดสอบเส้นทางร่วมกัน
นักปั่นที่เข้าร่วมชื่นชอบกับบรรยากาศของเมืองเพชรบุรี ที่เห็นทั้งเมือง นาข้าว นาเกลือ ภูเขา และทะเล เห็นความเป็นไปได้ในการโปรโมทเส้นทางนี้ให้เป็นเส้นทางหลักในการท่องเที่ยวของกลุ่มนักปั่นทางไกล

ออกแบบเมืองเดิน + ปั่น

ออกแบบเมืองแห่งการเดิน และปั่นจักรยาน

    ในปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวเมืองเก่าเพชรบุรีกำลังได้รับความนิยม การท่องเที่ยวด้วยการเดิน และจักรยานจะช่วยให้ผู้คนได้สัมผัสกับเมืองได้มากขึ้นอีกทั้งเส้นทางเดินและจักรยานยังช่วยเชื่อมโยงสถานที่สำคัญต่าง ๆเข้าด้วยกัน นอกจากนี้

    การเดินและจักรยานยังเหมาะสมกับการเดินทางในเมืองเก่า สามารถท่องเที่ยวได้อย่างอิสระ ขับแล้วจอดได้ง่าย สะดวกในการปั่นชมวัด ชมเมืองในจุดที่รถเข้าไม่ถึง และยังเป็นผลดีกับคนที่อยู่ในเมืองเพชรบุรีในการลดปัญหามลภาวะอีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับคนที่ใช้การเดิน และจักรยานเป็นหลักอยู่แล้วจะเกิดความปลอดภัย และสะดวกสบายมากขึ้น

เป้าหมาย

กระบวนการการทำงาน

1

เก็บข้อมูลเส้นทาง

2

กิจกรรมทดลองปั่น

3

วงแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

4

ออกแบบ

5

ทดลองสร้างพื้นที่นำร่อง

6

นำเสนอสู่สาธารณะ

แบบการพัฒนาเมืองเดิน และปั่นจักรยาน

แกลเลอรี่