เด็กเพชรสเกตซ์เมือง ปี 1

กิจกรรมลากเส้นโดยทีม BKK sketcher

    เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เยาวชนกล้าที่จะวาดรูปเริ่มจากการลากเส้น โดยให้ลากอย่างต่อเนื่องโดยไม่ปล่อยมือ เริ่มจากในกระดาษขนาด A3 เผื่อเป็นการฝึกสัมผัสระหว่างเส้น ข้อมือ ข้อแขน ให้สัมพันธ์กัน โดยมีวิทยากรคอยช่วยแนะนำ

กิจกรรม conformity & contradiction

    ใช้หนังสือพิมพ์เป็นอุปกรณ์ โดยใช้สีลากเส้นต่างๆ หรือวาดเป็นกล่องตามที่เห็นจากข้อความในส่วนที่สอดคล้อง อาจระบายสีในส่วนที่คิดว่าน่าสนใจ และแจกหนังสือพิมพ์อีกแผ่น โดยมีโจทย์ให้ลากเส้นหรือระบายสีในส่วนที่ขัดแย้ง กิจกรรมนี้จะฝึกทักษะการมองสิ่งที่สอดคล้องและขัดแย้งกัน และฝึกการคิดงานศิลปะอย่างมีเหตุมีผล

กิจกรรม วาดหุ่นนิ่ง

    เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมแรก โดยมีหุ่นนิ่งเป็นต้นแบบในการวาด เพื่อให้เยาวชนได้มีทักษะในการสังเกตของจริง เห็นขนาด สัดส่วน รูปทรง แสงเงา และมุมมองในการวาด โดยแบ่งเป็น 3 ภาพ เมื่อวาดเสร็จก็นำมาแลกเปลี่ยนให้กับเพื่อนๆในกลุ่มเพื่อเล่ารายละเอียด

กิจกรรม วาดภาพจากภาพถ่าย

    กิจกรรมนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้น้องๆ ได้กลับมานึกถึง สถานที่ และ คุณค่าของจังหวัดตัวเอง และยังเป็นการฝึกวาดภาพทัศนียภาพจากสถานที่ที่มีอยู่จริง อารมณ์ของภาพ ลักษณะของบ้านเรือน หรือสถาปัตยกรรม วิถีชีวิตที่เห็นในภาพ ฝึกทักษะการสังเกต และการสื่อสารออกมาให้เป็นภาพ

กิจกรรม วาดภาพนอกสถานที่

    เป็นกิจกรรมปิดท้าย เริ่มด้วยการให้วิทยากรเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับย่านเมืองเพชรบุรีให้ฟัง ก่อนแบ่งกลุ่มและปล่อยให้เยาวชนได้เดินไปดูสถานที่จริง ก่อนจะเลือกพื้นที่ใดก็ได้ในการวาด เสร็จแล้วกลับมารวบเพื่อโชว์แผลงานและพูดคุยถึงการเลือกสถานที่และภาพของตนเอง กิจกรรมนี้จะฝึกทักษะการวาด และสร้างประสบการณ์การวาดรูปให้เยาวชนที่เข้าร่วม

เด็กเพชรสเกตซ์เมือง ปี 2

เรียนรู้การวาดจากศิลปินเมืองเพชร

    เป็นกิจกรรมปิดท้าย เริ่มด้วยการให้วิทยากร เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับย่านเมืองเพชรบุรีให้ฟัง ก่อนแบ่งกลุ่มและปล่อยให้เยาวชนได้เดินไปดูสถานที่จริง ก่อนจะเลือกพื้นที่ใดก็ได้ในการวาด เสร็จแล้วกลับมารวบเพื่อโชว์แผลงานและพูดคุย ถึงการเลือกสถานที่และภาพของตนเอง กิจกรรมนี้จะฝึกทักษะการวาด และสร้างประสบการณ์การวาดรูปให้เยาวชน ที่เข้าร่วม

วาดจริง ในสถานที่จริง

    เป็นกิจกรรมปิดท้าย เริ่มด้วยการให้วิทยากรเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับย่านเมืองเพชรบุรีให้ฟัง ก่อนแบ่งกลุ่มและปล่อยให้เยาวชนได้เดินไปดูสถานที่จริง ก่อนจะเลือกพื้นที่ใดก็ได้ในการวาด เสร็จแล้วกลับมารวบเพื่อโชว์แผลงานและพูดคุยถึงการเลือกสถานที่และภาพของตนเอง กิจกรรมนี้จะฝึกทักษะการวาด และสร้างประสบการณ์การวาดรูปให้เยาวชนที่เข้าร่วม

วัสดุรีไซเคิลกับเมืองเพชรในอนาคต

    เป็นกิจกรรมปิดท้าย เริ่มด้วยการให้วิทยากร เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับย่านเมืองเพชรบุรีให้ฟัง ก่อนแบ่งกลุ่มและปล่อยให้เยาวชนได้เดินไปดูสถานที่จริง ก่อนจะเลือกพื้นที่ใดก็ได้ในการวาด เสร็จแล้วกลับมารวบเพื่อโชว์แผลงานและพูดคุย ถึงการเลือกสถานที่และภาพของตนเอง กิจกรรมนี้จะฝึกทักษะการวาด และสร้างประสบการณ์การวาดรูปให้เยาวชน ที่เข้าร่วม