เด็กเพชรอ่านเมือง ปี 4

“เด็กเพชรปั่นเมือง”

อบรมทักษะพื้นฐานการใช้จักรยาน

    ก่อนปั่นจักรยานพวกเราเชิญนักปั่นเมืองเพชรเข้ามาให้ความรู้ด้านการปั่นให้ปลอดภัยและถูกกฎจราจร

    เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆก่อนออกไปปั่นจักรยานในเมือง โดยครั้งนี้ยังได้กลุ่มพี่ๆช่วยดูแลความปลอดภัยตลอดการปั่นสำรวจเมือง

ปั่นจักรยานสำรวจเมือง

    เมื่อกายพร้อม ใจพร้อม แถมยังได้เรียนรู้หลักการแล้ว น้องๆนักปั่นก็ปั่นสำรวจเมืองเพชรบุรี โดยพวกเรามีโจทย์ในการปั่นคือหาเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยแต่ละกลุ่มก็จะมีเส้นทางในใจของตัวเอง

    การได้ปั่นสำรวจเมืองทำให้น้องๆเห็นเมืองในมุมมองที่กว้างขึ้น เห็นความเชื่อมโยงของถนน คน และเมือง

ระบุปัญหาจักรยาน

    นอกจากเส้นทางแล้ว น้องๆจะสังเกตสภาพถนน บรรยากาศต่างๆระหว่างการปั่นเพื่อระบุปัญหา หรือข้อดีของเส้นทางการปั่น เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มารวบรวม และหาแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น

    กิจกรรมฝึกให้น้องๆได้สังเกต และเก็บข้อมูลไปในตัว ถือเป็นทักษะใหม่ๆที่ไม่มีในห้องเรียน

นำเสนอเส้นทางปั่นท่องเที่ยว

    หลังจากที่ได้เส้นทางท่องเที่ยวที่หลากหลาย น้องๆก็จัดทำนิทรรศการนำเสนอเส้นทางของกลุ่มตัวเอง ว่ามีความน่าสนใจ มีปัญหาหรือมีแนวทางแก้ไขได้อย่างไร โดยได้ชวนพี่ๆกลุ่มนักปั่นเข้ามาดู และให้ความคิดเห็น

    งานนี้นักปั่นได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับน้องๆ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างน้องๆมือใหม่ กับนักปั่นมือโปร

School Bike ปี 1

เด็กเพชรปั่นเมือง ปีที่ 1
ปั่นจักรยานไปโรงเรียน

    ในกิจกรรม School Bike ปีที่ 1 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันและให้เยาวชนได้ทำสื่อเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดของตนต่อการใช้จักรยานในช่วงที่จัดอบรม โดยกระบวนการแบ่งออกเป็นสองช่วง คือ กิจกรรม workshop และกิจกรรมปั่นจักรยานไปโรงเรียน

ปั่นเที่ยวตลาด

    เป็นกิจกรรมภาคเช้า ให้เยาวชนออกไปปั่นจักรยานในเมือง ที่ตลาดริมน้ำ เพื่อไปรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน และทำกิจกรรมกลุ่มให้แต่ละกลุ่มถ่ายหนังสั้นในหัวข้อ “ของประหลาด ตลาดเช้า”

ปั่นตะลอนเมืองเก่า

    ให้เยาวชนทุกคนออกไปปั่นจักรยาน ไปเรียนรู้ในชุมชน และร่วมกิจกรรมที่ทางชุมชนนำเสนอ ตามสถานที่สำคัญต่างๆในชุมชน ตั้งแต่วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ร้านขนมไทย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น นอกจากได้สัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆที่หาได้ยากแล้ว ชุมชนยังเล่าเรื่องราวทั้งประวัติศาสตร์ที่มา วิถีชีวิตสมัยก่อน รวมไปถึงความสำคัญของสถานที่แต่ละแห่งให้เยาวชนได้รับรู้

งานเทศกาลหนังสั้น

    เทศกาลหนังสั้น เป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนทุกคนได้ร่วมกันจัดงานแสดงผลงานหนังสั้นที่มาจากแนวคิดในการใช้จักรยานของน้องๆที่เข้าอบรม งานที่น้องๆต้องทำมีอยู่ 2 อย่าง อย่างแรกคือการผลิตหนังสั้นขึ้นมากลุ่มละ 1 เรื่อง โดยให้โจทย์

    “การทำสื่อรณรงค์ใช้จักรยาน” เยาวชนมีเวลาเตรียมงาน 1 สัปดาห์ มีทีมพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่เยาวชนในการทำหนังสั้น อย่างที่สองคือ เป็นผู้ร่วมจัดงานเทศกาลหนังสั้น ที่ทุกคนล้วนเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้นั่นเอง

School Bike ปี 2

เด็กเพชรปั่นเมือง ปีที่ 2
ปั่น สร้าง เมือง

    กิจกรรม School Bike ปีที่ 2 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันและให้เยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนและกายภาพของเมือง

แรกลองปั่น

    เป็นกิจกรรมทดลองขี่จักรยาน ให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะการขี่จักรยานให้ถูกต้องและปลอดภัยบนท้องถนน วิทยากรที่มาร่วมเป็นผู้ให้ความรู้ คือ กลุ่มตำรวจจราจร และกลุ่มนักปั่นจักรยานมาร่วมสอนทักษะการปั่นจักรยาน การจราจรบนท้องถนนล รวมไปถึงทักษะการซ่อมจักรยานขั้นพื้นฐาน

ปั่นจักรยานหาเรื่อง

    เป็นการปั่นจักรยานหาเรื่อง คือให้เยาวชนเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ แล้วหาเรื่องพูดคุยกับคนในละแวกนั้น โดยการสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไปถึงความรู้สึกต่อการขี่จักรยาน และแนวทางในการพัฒนาเส้นทางจักรยานในเมือง ทำให้เด็กๆได้มีทักษะในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นของคนในเมืองที่มีต่อการใช้จักรยานด้วย

ปั่นให้ทนหนทางไกล

    ให้เยาวชนได้ทดลองปั่นจักรยานทางไกล ซึ่งจะทำให้น้องๆได้เห็นภูมิประเทศ สถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกเมืองเพชรบุรี ขณะเดียวกันเยาวชน จะได้ใช้ทักษะทุกอย่างที่ได้เรียนมาตั้งแต่วันแรก จะเลือกปั่นในช่วงเช้ามืดหรือช่วงหัวค่ำ เพราะจะเป็นช่วงเวลาที่การจราจรเบาบาง รถไม่มากนัก การขี่จักรยาน ครั้งนี้มีผู้ร่วมจัดคือ เครือข่ายกลุ่มนักปั่นจักรยาน โดยมีเป้าหมายแฝง คือเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานของเมืองที่สามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวด้วยจักรยานได้ มีระยะทางในการขี่ จักรยานมากกว่า 12 กิโลเมตร

ดีไซน์หาคำตอบ

    ในขั้นตอนนี้ทุกกลุ่มจะคิดร่วมกันบน กระดาษฟลิปชาร์ตแผ่นใหญ่ ระดมไอเดียของแต่ละคน พี่เลี้ยงช่วยสรุปจนกลายเป็นไอเดียร่วมของทุกฝ่าย จากนั้นคือการแบ่งบทบาทหน้าที่ต่างๆ เช่น ทำแผนที่ หรือถ่ายภาพ เพื่อนำมาใช้ในการนำเสนอผลงาน ส่วนคนที่เหลือก็จัดการกับงานตรงหน้า เช่น เขียน แนวคิด ทำโมเดล เป็นต้น

แสดงผลงาน

    กิจกรรมการนำเสนอผลงานของเยาวชน แต่ละกลุ่ม เยาวชนนำเสนอ อธิบายผลงานของตนเอง เปิดโอกาสให้ชุมชนหรือผู้ที่สนใจได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นปัญหาของการปั่นจักรยานในเมืองเพชร